BOZP a PO - KOMPLETNÍ SERVIS

Bezpečnost práce a požární ochrana 

Přerov

                                                                            

 

                                                          C e n t r u m    B O Z P   p r o   f i r m y   a   p o d n i k a t e l e

 

Kontaktní informace

Pobočka BOZP Přerov ENERGOM Projekty a.s.:

Kontakt BOZP Přerov:

Oddělení služeb BOZP a PO Přerov  obchodní partnery z Přerova a okolí.

Konzultace s odborníkem na BOZP a PO v Přerově.
V případě, že nás budete chtít navštívit, domluvte si návštěvu předem, aby pro Vás byl připraven odborník na téma BOZP nebo PO v Přerově.

Pondělí až pátek, 8:00 - 15:30hod.

HOTLINE pobočka BOZP Přerov: +420 777 929 770

EMAIL: info@energom.cz
www.bozpprerov.cz

Kontaktní formulář

 

BOZP a PO Přerov

  • zpracování dokumentace
  • komplexní servis v oblasti BOZP a PO
  • odborné poradenství
  • profesionální školení
  • revize el. spotřebičů a hasicích přístrojů
  • zastupování u kontrol

Školení BOZP a PO

Školení o bezpečnosti práce a ochraně zdraví při práci je povinné podle zákona č. 262/2006 Sb. Zaměstnavatel musí provést školení a vést si dokumentaci BOZP.

Školení BOZP se dále provádí při změně pracovního zařazení, při změně druhu práce nebo při zavedení nové technologie a nových pracovních postupů.